אלון אונגר – "כלי טיס בלתי מאוישים בארץ ובעולם – אתגרים והזדמנויות"

אלון אונגר – "כלי טיס בלתי מאוישים בארץ ובעולם – אתגרים והזדמנויות"

אלון אונגר  –  מבכירי וותיקי אנשי מערך כלי הטיס הבלתי מאוישים בישראל

ומוקד ידע בינלאומי בתחום