א.ב. יהושע – "המנהרה כמטאפורה פוליטית – עיון  ברומן האחרון המנהרה"

א.ב. יהושע – "המנהרה כמטאפורה פוליטית – עיון  ברומן האחרון המנהרה"

א.ב. יהושע מבכירי הספרים ואנשי הרוח בישראל.

נושא המפגש :  "המנהרה כמטאפורה פוליטית – עיון  ברומן האחרון המנהרה"