שוק האנרגיה בישראל

שוק האנרגיה בישראל

תודה לדוברים המכובדים שהביעו הסכמתם להגיע ולהשתתף בפאנל מכובד זה ולדבר על הנושאים שבאחריותם :

  • הצגת פעילות המכון הישראלי לאנרגיה ולסביבה– יוסי רוזן – יו"ר ומנחה הפאנל, ויוסי אריה – מנכ"ל
  • שוק הגז הטבעי בישראל– יוסי אבו – מנכ"ל, ונדב פרי – ראש תחום קשרי חוץ, דלק קידוחים
  • תעשיות הזיקוק בישראל –   ישר בן מרדכי – מנכ"ל קבוצת בזן    מלאכי אלפר – מנכ"ל פז בתי זקוק
  •  שוק הדלקים ותחנות הדלק –  ישראל יניב – יו"ר דור אלון אנרגיה בישראל