שר החוץ גבי אשכנזי 23/4/21

שר החוץ גבי אשכנזי 23/4/21