היסטוריית המועדון

H.E. Ambassador Neil Wigan שגריר בריטניה בישראל

We are pleased to welcome H.E. Ambassador Neil Wigan

The main issue that Mr. Wigan  related to is the the UK – IS Bi-Leteral relationship,  as well  the issue of the Brexit as Britain today is in a crossroad as far as the future character of each relation with the European Union after Britain will leave the European Union.

מועד משמעותי להופעת השגריר – 29/11  כ"ט בנובמבר החליטה עצרת האומות המאוחדות על סיום המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות עצמאיות בארץ ישראל – מדינה יהודית ומדינה ערבית.

ב- 14 במאי 1948 הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת ישראל.