מה חדש

דבר הנשיאה הנכנסת יונה ברטל ופרידה מהנשיא היוצא אמנון דותן