אשר גרוניס – נשיא בית המשפט העליון בדימוס

אשר גרוניס – נשיא בית המשפט העליון בדימוס

"בית המשפט העליון והדמוקרטיה הישראלית"