פאנל שרירי יוון וקפריסין – "יחסי הסחר על רקע המצב הכלכלי והמצב הגיאופוליטי באזור"

פאנל שרירי יוון וקפריסין – "יחסי הסחר על רקע המצב הכלכלי והמצב הגיאופוליטי באזור"

    H.E. Ms. Thessalia-Salina SHAMBOS

  The Honorable Ambassador of the  Republic of Cyprus

    H.E. Mr. Spyridon Lampridis

  The Honorable  Ambassador of  the Hellenic Republic