פרופ' אמוץ ויינברג – "האם יתכנו חיי נצח?"

פרופ' אמוץ ויינברג – "האם יתכנו חיי נצח?"

המועדון המסחרי והתעשייתי מתכבד לארח את
פרופ' אמוץ וינברג להרצאה בנושא :
"האם יתכנו חיי נצח ?"
לאורך ההסטוריה האנושית, חיפש האדם את סוד חיי הנצח. בשנים האחרונות מסתמנת
תפנית אופטימית כתוצאות ממחקרים מדעיים, המצביעה על האפשרות להארכת תוחלת החיים.
בד בבד, התפתח ייצור מכאני חדש ומשוכלל, הרובוט, המסוגל לבצע כל פעילות שתידרש
ומאיים על המשך קיום האנושות. לרובוט חיי נצח.
בהרצאה יבחנו החידושים בתחום הארכת תוחלת החיים, הפוטנציאל הגלום ברובוטיקה
והשילוב בין האדם לרובוט – הרובוספייאן – שיכול להקנות לאדם חיי נצח.