מה חדש

מיפגש עם פרופ' ג'וני גרשוני מאוניברסיטת תל אביב, מבית הספר לביולוגיה מולקולרית של התא ולביוטכנולוגיה.

דבר הנשיאה הנכנסת יונה ברטל ופרידה מהנשיא היוצא אמנון דותן