1938 – הקמת המועדון המסחרי והתעשייתי

ספטמבר 30, 2015/ הסטוריה/

"היה זה כחלום, בשנת 1937, בימי דכאון ושפל כלכלי ופוליטי בימי המנדט הכושל והמכשיל, בעיצומם של ימי פרעות ושפיכות דמים, קמו קומץ אנשי כלכלה וחזון, מראשי הסוחרים והתעשיינים, ויזמו את הרעיון החלוצי של 'המועדון' ". במילים אלו בחר לתאר אחד ממייסדי המועדון המסחרי והתעשייתי את סיפור הקמתו לרגל יובל החמישים שנחגג ב-1988. בחלוף חצי יובל נוסף ובהיעדר דור המייסדים, תיקי

קרא עוד

אירועי מועדון 2012 – 2014

ספטמבר 30, 2015/ אירועים, אירועים קרובים/

7/9/12 – אירוע הפתיחה – "כלכלה ובטחון בעידן של תמורות" – יעקב פרי 19/10/12 – "אתגרי מדינת ישראל במזרח תיכון משתנה" – משה (בוגי) יעלון 31/10/12 – "הכח לשנות" – אורלי וילנאי 22/11/12 – פאנל שגרירי אמריקה הלטינית 7/12/12 – פאנל אנרגיה – "משק האנרגיה בישראל" עם יוסי רוזן וגבי לסט 8/2/13 – "הערכת מצב לאומית בין הבחירות להרכבת הממשלה",

קרא עוד

נשיאות המועדון

ספטמבר 30, 2015/ הסטוריה/

בראשות המועדון עומד נשיא נבחר המנהל עם סגניו את אירועי המועדון ופעילותו השוטפת. ברשימת נשיאי המועדון חבויים סיפורים שונים על התנהלות המועדון והלכי הרוח המשתנים בו, החל בבחירתו בכפייה של חיים טיבר לנשיא המועדון השני ועד לתביעה משפטית סביב תוצאות הבחירות בהן נתמנה משה שמיר לתפקיד: • התפטרותו של חיים טיבר זמן קצר לאחר היבחרו הביאה באופן חריג להחלטה על

קרא עוד

חברות נשים

ספטמבר 30, 2015/ הסטוריה/

שאלת חברותן של נשים במועדון עמדה גם היא במרכז הדיונים על אופיו של המועדון שהוקם ברוחם של מועדונים על טהרת הגברים שהיו נפוצים במדינות המערב. אף כי מעולם לא נאסר צירוף נשים אל המועדון, השתרש בו הנוהג על פיו לא צורפו נשים כחברות. נוכחותן של נשים לא נאסרה לאורך זמן וכבר באוקטובר 1939 הביאו הדיונים בדבר הנוכחות הדלה במפגשים לקבלת

קרא עוד

חברי המועדון

ספטמבר 30, 2015/ הסטוריה/

המועדון עמד לרשות החברים מדי יום ביומו וכבר בראשית 1938 פתח את שעריו לחברים בין השעות שש וחצי עד תשע. ב-12 ביולי התקיימה פתיחתו הרשמית, אך כבר חודש קודם לכן עלתה בדיוני החברים שאלת הנוכחות הדלילה והתקבלה הצעתו של יעקב לויסון להטיל חובת שלושה ביקורים שבועיים לכל חבר. בתקופת ההקמה השתנו מעת לעת שעות הפתיחה בהתאם לדרישות החברים, דרישות בעקבותיהן

קרא עוד