ההיסטוריה של המועדון

צוות המועדון

יונה ברטל
נשיאת המועדון
עליזה סומך קרן
מנכ"לית המועדון

נשיאי המועדון ומייסדיו

יונה ברטל
נשיאת המועדון 2020-2023
אמנון דותן
2018-2020
דן ברניצקי
2014-2018
אורלי אברהמי
2012-2014
רפי פריאל
2010-2012
עמיר מקוב
2008-2010
עו"ד חיים אהרן
2006-2008
מירה פרידמן חמו
2002-2006
רמי גוזמן
1998-2002
יצחק גטניו
1994-1998
משה שמיר
1994
משה נוידרפר
1993-1989
ד"ר אשר הלפרין
1985-1989
ד"ר חיים טייכמן
1980-1985
אריה ויינברג
1972-1979
אפרים גוזמן
1970-1972
השופט ישראל לוין
1979-1980 1968-1970
מרדכי בן חיים
1964-1968
ד"ר ארנון רוז'נסקי
1953-1964
הלל הילמן
1940-1952 נשיא עמית 1939-1940
יעקב אשר לוינסון
נשיא-עמית 1939-1940
חיים פרלין
נשיא-עמית וגזבר המועדון 1939-1940
חיים טיבר
ינואר 1939
יעקב בוטקובסקי
1938-1939
מאיר אריסון
יו"ר האסיפה המייסדת 1937-1938
צבי טננבאום ארזי
מייסדי המועדון 1881-1954
משה סבירסקי
מייסדי המועדון 1882-1965