אירועים

"הרוטב הסודי של ההיי-טק הישראלי"

"בית המשפט העליון והדמוקרטיה הישראלית"

We are pleased to welcome H.E. Ambassador Neil Wigan The main issue that Mr. Wigan  related to is the the UK – IS Bi-Leteral relationship,  as well  the issue of the Brexit as Britain today is in a crossroad as far as the future character of each relation with the European Union after Britain will […]

יגאל כרמון מייסד ונשיא מכון המחקר ממרי שבוושינגטון MEMRI The Middle East Media Research Institute,