"מפעל המלגות – "עם הפנים לקהילה

אנו מחוייבים להוביל בעשייה למען דור העתיד של מדינת ישראל. זו אינה רק חובה עבורנו, אלא זו היא זכות להיות חלק מהנתינה והעשייה למען האחר

המועדון המסחרי הוקם כדי להפגיש את הכוחות הפועלים, סוחרים ותעשיינים כדי לפעול לפיתוח הכלכלה למען המדינה שבדרך.
לאורך שנות קיומו המועדון המסחרי העניק מלגות למגוון רחב של תלמידים וסטודנטים.
עם בוא המאה ה-21, המועדון הציב לעצמו כמטרה לחזק את מעורבותו בחינוך ובפיתוח מנהיגות בקהילה וכמנוף להעצמת החוסן החברתי.
"אנשים שפועלים במסגרות עסקיות וחברתיות צריכים לתרום לקהילה, צריכים להיות מעורבים וצריכים לראות את הפעילות הזו כמנוף לפעילות חברתית. הם צריכים להשפיע ולתרום לאותה חברה שאיפשרה להם להגיע למקום שאליו הגיעו".
"עם הפנים לקהילה" מדיניות שהתווה המועדון המסחרי למען מעורבות קהילתית "הפעילות למען הקהילה היא אחד ההישגים המרכזיים של חברי המועדון… בעידן של מצוקה ופערים חברתיים וכלכליים מעמיקים – זהו אות ומופת לאחריות חברתית".